Suomen Ekonomeilta lahjoitus Tampereen yliopistolle

19.9.2017

Suomen Ekonomit lahjoitti Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoululle 30 000 euroa. Lahjoitus on osa Ekonomien valtakunnallista puolen miljoonan euron panostusta, joka jaetaan kymmenelle yliopistolle suhteutettuna kauppatieteen alan maisteritutkintojen määrään.

Suomen Ekonomeilta lahjoitus Tampereen yliopistolle

Suomen Ekonomit lahjoitti Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoululle 30 000 euroa. Lahjoitus on osa Ekonomien valtakunnallista puolen miljoonan euron panostusta, joka jaetaan kymmenelle yliopistolle suhteutettuna kauppatieteen alan maisteritutkintojen määrään.

”Ekonomien ja myös ekonomikoulutuksen arvostus kumpuaa suoraan opiskelijoiden ja valmistuneiden ekonomien osaamisesta työmarkkinoilla, sekä heidän kyvystään ylläpitää ja kehittää osaamistaan muuttuvassa ympäristössä. Jotta tästä voidaan varmistua, pitää meidän kaikkien huolehtia siitä, että yliopistojen toimintakyky on hyvä”, Suomen Ekonomien puheenjohtaja Timo Saranpää sanoo.

”Olemme kehittämässä Tampereelle entistä vahvempaa talouden ja johtamisen tutkimus- ja koulutuskokonaisuutta käynnissä olevan Tampere3-prosessin myötä. Suomen Ekonomien lahjoitus on arvokas tuki tähän muutosvaiheeseen”, sanoo johtamiskorkeakoulun dekaani Antti Lönnqvist.

Suomen Ekonomit tekee tiivistä yhteistyötä kauppatieteellisten yksiköiden kanssa monella tasolla. Elokuussa Ekonomit julkaisi myös teettämänsä selvityksen kauppatieteiden tilasta.

”Tulokset kertovat niin tutkimuksen kuin koulutuksenkin huomattavasta positiivisesta kehityksestä viime vuosien aikana. Saimme selvityksen myötä tietoa uusistakin mahdollisuuksista viedä kauppatieteitä Suomessa eteenpäin”, Suomen Ekonomien koulutuspolitiikan asiantuntija Suvi Eriksson sanoo.

Lisätietoja:
Timo Saranpää, puheenjohtaja, puh. 050 523 6005

Suomen Ekonomien teettämä Kauppatieteiden suunta Suomessa -selvitys julkaistiin 22.8.2017. Selvitys on ladattavissa osoitteesta: http://bit.ly/2wHbqyx