Mentorointi

 

Mistä on kyse?

Mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista – myös niin sanottua hiljaista tietoa – siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. Tällöin osaava, arvostettu ja kokenut asiantuntija (mentori) neuvoo, tukee ja edistää kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa kehityshaluista mutta kokemattomampaa henkilöä työssä.
Suhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen. Se pyrkii mm. mentoroitavan (aktorin) ammatilliseen ja henkiseen kehittymiseen, työuran selkeyttämiseen sekä työssä ja menestymiseen.

Kuka voi osallistua?

Pirkanmaan ekonomien mentorointiohjelma tarjoaa jokaiselle jäsenelleen todellisen mentorointi-mahdollisuuden - iästä ja kokemuksesta riippumatta.

Mentoroinnin polkuja on olemassa kaksi, jotka ovat: 1) perinteinen mentorointi, jossa kokenut opastaa kokemattomampaa ja 2) käänteinen mentorointi, jossa kokemattomampi opastaa kokenutta.

Vaihtoehto yksi soveltuu hyvin ekonomiuransa alkuvaiheissa olevalle henkilölle, joka miettii esimerkiksi ammatillista uraansa tai perheen ja työn yhdistämistä. Käänteinen mentorointi soveltuu erinomaisesti kokeneemmalle ekonomille, joka kaipaa lisäymmärrystä esimerkiksi sosiaalisen median ja digitalisaation mukana tuomiin haasteisiin tai omaa puhdasta kiinnostusta nuoremman sukupolven ajattelutapoihin ja maailmaan.

Pirkanmaan Ekonomien mentorointiohjemaan voi osallistua ekonomiksi valmistunut ja Pirkanmaan Ekonomien jäsen.

Millä keinoin?

Mentorointi perustuu aktorin ja mentorin kahdenkeskeisiin ja luottamuksellisiin keskusteluihin ja tapaamisiin. Tapaamisissa mentorointi- pari keskustelee pääsääntöisesti aktoria askarruttavista asioista / teemoista joihin hän on tullut hakemaan neuvoa ja apua.
Suosituksena mentoroinnille on vähintään kerran kuukaudessa toteutettavat tapaamiset jotka voivat olla esim. n tunnin mittaisia keskusteluja. Paikka ja ajankohta voi olla mikä vain, kunhan se sopii molemmille osapuolille.
Yleensä mentorointiohjelman kestään noin vuoden.

Mistä sitten keskustelua?

Mentoroinnin teemat voivat olla hyvin vaihtelevia mutta yleisimpiä käytettyjä teema-alueita ovat olleet;
- esimiestyö
- arvokeskustelut
- työ- ja perhe-elämän tasapaino
- johtajaidentiteetti
- ajanhallinta
Tietenkin myös muut teemat ovat sallittuja, kunhan ne vain sopivat aktorille ja mentorille!

Luottamuksellisuus on kaiken pohjana!

Mentorointi perustuu kahdenkeskeiseen luottamukseen ja tätä tukemaan mentorointiohjelmassa laaditaan aina kirjallinen mentorisopimus, jolla varmistetaan esimerkiksi ohjelmaan osallistuvan mentorin / aktorin luottamukselliset keskustelut sekä osaltaan pyritään myös suojaamaan henkilöiden identiteettiä. Tosin sanoen, sopimuksessa sovitaan molemmin puoleisesta vaitiolovelvollisuudesta ohjelman aikana sekä myös sen jälkeen.

Lisäksi jokainen mentorointiohjelmaan osallistuva saa Suomen Ekonomien julkaiseman mentorointikirjan, joka osaltaan ohjaa myös henkilön omaehtoista kehittymistä niin ammatissaan kuin ihmisenkin.

Miten mukaan?

Pirkanmaan ekonomien ensimmäinen paikallinen mentorointiohjelma pidetään vuonna 2018. Ilmoittautuminen ohjelmaan alkaa 1.1.2018.

Ohjelmaan voi ilmoittautua lähettämällä sähköpostin osoitteeseen: sihteeri@pirkanmaanekonomit.fi 

Sähköpostiin on hyvä laittaa yhteystietojesi lisäksi myös rooli josta olet kiinnostunut. Lisäksi vastaa myös seuraaviin alla oleviin kysymyksiin:
- Miksi haluat mukaan?
- Mikä aihe-alue sinua askarruttaa?
- Miten olet valmis sitoutumaan ohjelmaan?

Kun olet hyväksytty osallistumaan mentorointiohjelmaan, saat kauttamme kutsun suljettuun LinkedIn-mentorointiryhmäämme, jossa voit esittäytyä muille ja tutustua anonyymisti muihin ohjelmaan osallistuviin.

LinkedIn-ryhmässä voit myös ilmoittaa toiveesi mahdollisesta mentoroinnin paristasi. Pyrimme huomioimaan kaikki toiveet mahdollisimman hyvin parien mätsäyksessä.

Kun olemme löytäneet sinulle profiilisi mukaisen mentorointiparin, olemme sinuun yhteydessä.

 

LISÄTIEDOT

 

Marke Tyrväinen

marke.tyrvainen@elisanet.fi


Mari Vuorinen

mari.vuorinen@pp.inet.fi