Mentorointi


Mistä on kyse?

Mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista – myös niin sanottua hiljaista tietoa – siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. Tällöin osaava, arvostettu ja kokenut asiantuntija (mentori) neuvoo, tukee ja edistää kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa kehityshaluista mutta kokemattomampaa henkilöä työssä.
Suhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen. Se pyrkii mm. mentoroitavan (aktorin) ammatilliseen ja henkiseen kehittymiseen, työuran selkeyttämiseen sekä työssä ja menestymiseen.


Kuka voi osallistua?

Pirkanmaan ekonomien mentorointiohjelma tarjoaa jokaiselle jäsenelleen todellisen mentorointi-mahdollisuuden - iästä ja kokemuksesta riippumatta.

Mentoroinnin polkuja on olemassa kaksi, jotka ovat: 1) perinteinen mentorointi, jossa kokenut opastaa kokemattomampaa ja 2) käänteinen mentorointi, jossa kokemattomampi opastaa kokenutta.

Vaihtoehto yksi soveltuu hyvin ekonomiuransa alkuvaiheissa olevalle henkilölle, joka miettii esimerkiksi ammatillista uraansa tai perheen ja työn yhdistämistä. Käänteinen mentorointi soveltuu erinomaisesti kokeneemmalle ekonomille, joka kaipaa lisäymmärrystä esimerkiksi sosiaalisen median ja digitalisaation mukana tuomiin haasteisiin tai omaa puhdasta kiinnostusta nuoremman sukupolven ajattelutapoihin ja maailmaan.

Pirkanmaan Ekonomien mentorointiohjemaan voi osallistua ekonomiksi valmistunut ja Pirkanmaan Ekonomien jäsen.


Millä keinoin?

Mentorointi perustuu aktorin ja mentorin kahdenkeskeisiin ja luottamuksellisiin keskusteluihin ja tapaamisiin. Tapaamisissa mentorointipari keskustelee pääsääntöisesti aktoria askarruttavista asioista / teemoista joihin hän on tullut hakemaan neuvoa ja apua.
Suosituksena mentoroinnille on vähintään kerran kuukaudessa toteutettavat tapaamiset jotka voivat olla esim. noin tunnin mittaisia keskusteluja. Paikka ja ajankohta voi olla mikä vain, kunhan se sopii molemmille osapuolille.

Yleensä mentorointiohjelman kestään noin vuoden.


Mistä sitten keskustelua?

Mentoroinnin teemat voivat olla hyvin vaihtelevia mutta yleisimpiä käytettyjä teema-alueita ovat olleet;
- esimiestyö
- arvokeskustelut
- työ- ja perhe-elämän tasapaino
- johtajaidentiteetti
- ajanhallinta
Tietenkin myös muut teemat ovat sallittuja, kunhan ne vain sopivat aktorille ja mentorille!


Luottamuksellisuus on kaiken pohjana!

Mentorointi perustuu kahdenkeskeiseen luottamukseen ja tätä tukemaan mentorointiohjelmassa laaditaan aina kirjallinen mentorisopimus, jolla varmistetaan esimerkiksi ohjelmaan osallistuvan mentorin / aktorin luottamukselliset keskustelut sekä osaltaan pyritään myös suojaamaan henkilöiden identiteettiä. Tosin sanoen, sopimuksessa sovitaan molemmin puoleisesta vaitiolovelvollisuudesta ohjelman aikana sekä myös sen jälkeen.

Lisäksi jokainen mentorointiohjelmaan osallistuva saa Suomen Ekonomien julkaiseman mentorointikirjan, joka osaltaan ohjaa myös henkilön omaehtoista kehittymistä niin ammatissaan kuin ihmisenkin.


Miten mukaan?

Ilmoittautuminen seuraavaan Pirkanmaan Ekonomien paikalliseen vuoden 2020 mentorointiohjelmaan alkaa syksyllä.

Tuleva mentoroinnin ohjelma on vuoden kestävä taival, joka antaa osallistujilleen paljon eväitä työelämän haasteisiin. Tämän ohjelman aikana pidämme yksilömentorointitapaamisten lisäksi myös ryhmän yhteisiä tapaamisia, joista saat eväitä niin oman mentorointipolkusi etenemiseen parisi kanssa kuin myös vertaistukea muulta ryhmältä.
 
Ohjelma maksaa aktoreille 120€, ja se pitää sisällään mentorointikirjan sekä yhteiset ohjatut tapaamiset tarjoiluineen. Mentoreille ohjelma on ilmainen.
 

Pyrimme huomioimaan kaikki toiveet mahdollisimman hyvin parien mätsäyksessä.

Kun olemme löytäneet sinulle profiilisi mukaisen mentorointiparin, olemme sinuun yhteydessä.LISÄTIEDOT


Riina Ainasvuori

riina.ainasvuori@gmail.com


Sulevi Toivo

sulevi.toivo@gmail.comPIRKANMAAN EKONOMIEN MENTOROINTIOHJELMASTA SANOTTUA


"Koen aktorina että mentoroinnista oli minulle suuri hyöty. Se auttoi muun muassa kohdistamaan niin sanottua ammatillista ura-kompassia kohti uusia mahdollisuuksia ja haasteita. Mentoroinnin myötä usko omaan ammatilliseen tulevaisuuteen kasvoi. Omalla kohdallani tärkeässä roolissa oli osaamisen tunnistaminen. Samalla verkostoiduin monien uusien tuttavuuksien kanssa. Heittäydyin täysillä mukaan prosessiin, enkä ole katunut."

"Ainutlaatuinen mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta kuukausittain."

"Sain hyvää tukea miten toimia uuden työpaikan myötä muuttuneessa roolissani (asiantuntijasta esimieheksi)."