Pirkanmaan Ekonomien stipendihaku on käynnissä!

5.2.2022

HAE PIRKANMAAN EKONOMIEN STIPENDIÄ
Pirkanmaan Ekonomit myöntävät vuosittain stipendin kauppatieteiden perustutkinto-opiskelijalle. Stipendi on suuruudeltaan 500 euroa ja mikäli erinomaisia hakemuksia löytyy enemmän kuin yksi, voidaan stipendi myöntää kahdelle hakijalle. Stipendin tarkoituksena on edistää Tampereen yliopistossa opiskelevien kauppatieteilijöiden opintoja sekä tukea erityisesti opintojen loppuvaiheessa olevien valmistumista ja pro gradu -työtä. Stipendiä myönnettäessä erityisesti huomioidaan sellaiset pro gradu -työtä tekevät opiskelijat, joiden lopputyön aihe on ajankohtainen ja lisäarvoa liike-elämään tuova

Pirkanmaan Ekonomien hallitus myöntää stipendin maaliskuussa 2022. Stipendiä voi hakea kauppatieteen maisterintutkintoa Tampereen yliopistossa opiskelevat henkilöt, jotka ovat Boomi ry:n jäseniä. Perusteluista hakijan tulee esittää kaikki tärkeäksi katsomansa seikat, joilla hakija katsoo olevan vaikutusta stipendin myöntämiseen. Hakemukset yhtenä pdf-tiedostona (sisältäen cv, lyhyt perustelu kuvaus pro gradutyöstä nimettynä hakijan nimellä) tulee toimittaa viimeistään 9.2.2022 klo 12 mennessä osoitteeseen pj@pirkanmaanekonomit.fi. Stipendin saajalle tiedotetaan henkilökohtaisesti ja saaja julkistetaan Boomi ry:n vuosijuhlassa 2022