Uraryhmäläisten kokemuksia

Vuodenvaihteen tienoilla kaksi juuri työllistynyttä Uraryhmässä mukana ollutta PME:läistä kertoi omista ajatuksistaan ryhmästä ja sen toiminnasta. Toiminnan luottamuksellisessa hengessä esittelemme tässä ”Maijan” ja ”Matin” ja heidän ajatuksiaan uraryhmän toiminnasta ja työllistymisestä.

”Maija” on toiminut pitkään esimies- (ja johtaja)tehtävissä yhdellä ja samalla toimialalla, isoissa yrityksissä.  Kun työ päättyi, hän halusi vaihtaa toimialaa ja teki ensin äitiysloman sijaisuuden uudella toimialalla ja vähän sen jälkeen aloitti start up yrityksessä toisella toimialalla. Maija kokee, että on menossa vahvasti epämukavuusalueellensa ja odottaa innolla, mitä uutta oppii ja miten voi hyödyntää aikaisempia kokemuksiaan start up maailmaan. 

”Matti” puolestaan on laskentaekonomina taloushallinnon järjestelmäasiantuntijan tausta, 26 vuoden yhdistelmäosaaminen taloushallintoa, HR:ää ja IT:tä.  Ensimmäisen työttömyysjaksonsa aikana Matti suoritti taloushallinnon ammattitutkinnon kirjanpidossa ja palkanlaskennassa ja toimii nyt kirjanpitäjä ja on uusimman tehtävänsä puitteissa erikoistumassa kiinteistökirjanpitoon. Tämä ei kuitenkaan Matin toivon mukaan ole vielä eläkevirka vaan hän toivoo voivansa vielä tehdä samaa työtä kuin ennen työttömäksi jäämistään. Siihen saattaa tarjoutua tilaisuus myös juuri alkaneessa uudessa työpaikassa ns. ”talon sisällä”, mutta edelleen Matin katse on auki sellaisia vaihtoehtoja ajatellen, joissa hän voisi käyttää yhdistelmäosaamistansa. Kaikki vinkit verkostolta ovatkin edelleen tervetulleita :).

Maija: ”Ryhmässä mukana oleminen on antanut minulle monenlaisia mukavia ja hyödyllisiä asioita. Olen saanut ryhmään liittyessäni tietoja ja vinkkejä, joita en ollut vielä muualta huomannut. Jokaisessa tapaamisessa on myös tutustunut uusiin ihmisiin, paljon on yhdessä naurettu ja jaettu luottamuksella asioita. On myös ollut itselle ilo, silloin kun on voinut tuoda ryhmään jotain sellaista uutta tietoa mitä jollakin ei vielä ollut. Jaana on ryhmän vetäjänä huipputyyppi - hänen osaamisensa ja omat kokemuksensa ovat juuri sellaisia taitoja, joita ryhmässä arvostetaan!”

Matti: ”Ryhmä oli hieno ja myönteinen kokemus. Se tarjosi vertaistukea ja uusia ideoita, tutustumista hyviin tyyppeihin ja hyödyllisiä ja mukavia keskusteluja. Myöskin verkostoitumista (mikä ei ole minun vahvuuksiani).” 

Kysymykseen ”Mikä ryhmässä on ollut parasta?”, tuli molemmilta hyvin samanlainen vastaus. Maijalle parasta on ollut ajatusten ja kokemusten luottamuksellinen jakaminen ja hyvät keskustelut. Myös Matti aloitti viittaamalla vertaistukeen ja keskusteluihin ja lisäsi myös saaneensa uutta puhtia työnhakuun. Omien kokemusten ja vinkkien kertomisesta on toivottavasti ollut muillekin hyötyä, Matti vielä lisäsi.  

Miksi muiden työttömien kannattaisi Maijan ja Matin mielestä tulla ryhmään mukaan? Maijan mukaan: ”Hyviä syitä on paljon! Verkostoituminen ja aktiivisuus kannattaa aina. Tässä myös yhdistyvät hyöty ja huvi. Aina on tapaamisen jälkeen ollut energinen olo.”  Matti kannustaa muita mukaan vertaistuen ja uusien ajatusten takia. ”Jo pelkästään kotoa lähteminen ja ihmisten tapaaminen sinällään on myönteinen ja hyödyllinen kokemus. Sain myös suoria vinkkejä työpaikoista ja yksi niistä olikin jo ihan hilkulla.”

Maija ja Matti haluaisivat oman kokemuksensa pohjalta kannustaa ja rohkaista työttömiä ekonomeja. Maija lähettää seuraavat terveiset: ”Käytä ainutlaatuinen tilaisuus elämässäsi pohtien mikä juuri nyt on sinun unelmasi ja suuntaa rohkeasti ja aktiivisesti kohti sitä. Ole myös avoin täysin erilaisille ehdotuksille. ’Miksi en kokeilisi kun tilaisuus tuli’ -ajattelulla voi löytyä uutta ja yllättävää. Jos nyt olet töissä, mutta työttömyysuhka on ilmassa, niin mieti, voisitko ottaa nykyisen työsi rinnalle esim. jonkun luottamustehtävän, joka täyttää aktiivisuusmallin kriteerit. Näin "kaikki munat" eivät taloudellisessa mielessäkään ole yhdessä korissa, etkä putoa täysin tyhjän päälle.” 

Matti korostaa, ettei työttömyyttä pidä hävetä, se voi tulla kenelle tahansa ja täysin riippumatta omista ansioista. ”Vähän mukaillen irtisanomista toimittanut esimies sanoi suoraan, että jotain piti keksiä - ihan arpapeliä tämä on.” Näin Matti kertoi omiin potkuihinsa johtaneiden YT-neuvottelujen päätöksestä. Työpaikan menettäminen on mahdollisuus johonkin uuteen ja jopa aiempaa parempaan, sitten kun kaikki on saatu järjestykseen. Sen eteen kannattaa Matin mukaan tsempata, vaikka alussa tuo ajatus voi tuntua kliseiseltä, jopa tylyltä. Matin kokemuksena on, että työttömyydestä selviytyminen antaa uutta voimaa ja vie eteenpäin. Tekemätöntä työtä on edelleen paljon, mutta pitää olla taitoa, tuuria tai molempia että löytää ne. Ei kannata lyödä hanskoja tiskiin!

Mikäli nämä kuvaukset Uraryhmästä, sen toiminnasta ja sen tuomista kokemuksista herättivät kiinnostuksesi, voit ottaa suoraan yhteyttä Jaanaan (jpiikkila@gmail.com), kysellä lisää ja ilmoittautua mukaan.